Buurtpreventie Mortiere

In de woonwijk Mortiere in Middelburg geven bewoners elkaar meldingen door over onderwerpen die de veiligheid in de wijk betreffen. Op deze mini-site vind je informatie over onze buurtpreventie. Hieronder wordt uitgelegd wat 'buurtpreventie' eigenlijk inhoudt. Wil je meedoen? Lees dan verder bij 'Doe mee'.

Wat is buurtpreventie?

De politie zet zich hard in voor veiligheid in de wijk. Toch zijn er nog steeds inbraken, diefstallen en vernielingen. Daardoor ontstaat er schade aan eigendommen van bewoners of de gemeente. Er kan ergenis ontstaan, verontrusting en soms zelfs angst.

Het doel van buurtpreventie is om er samen voor te zorgen dat criminelen minder makkelijk de kans krijgen om hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten bij de straat of wijk waar we wonen. Je ervaringen helpen om buurtbewoners en politie beter op de hoogte te laten zijn van de ontwikkelingen in Mortiere. Je kunt zelf ook betere voorzorgsmaatregelen nemen. Zo zorgen we voor een buurt die gezellig, veilig en rustig is.

Wat is buurtpreventie niet?

Het gaat erom dat je je ogen en oren openhoudt in je eigen belang en dat van je omgeving. Het is niet de bedoeling om 'controle' uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van een ander. Het organiseren van burgerpatrouilles valt niet onder buurtpreventie en eigen rechter spelen is wettelijk niet toegestaan.

Wat is de rol van de wijkagent/politie?

Zoals in de landelijk vastgestelde WABP huisregels staat, is het belangrijk om zaken direct te melden bij 112. De wijkagent blijft graag op de hoogte van wat er speelt in de wijk, maar neemt zelf geen deel aan de app-groep. De coördinator kan periodiek informatie uit de app-groep delen met de wijkagent, net zoals de wijkagent via de coördinator informatie kan delen over bijvoorbeeld een recente inbraak.

Links naar andere sites